Wednesday, March 29, 2017

கவிதையின் சிறப்பு

விதையினைப் பொறுத்து மட்டுமல்ல
அதன் வளர்ச்சி
அதுவீழும் நிலம் பொருத்தும்தான்

உயிரினைப் பொறுத்து மட்டுமல்ல
அதன் இயக்கம்
அதைத்தாங்கும் உடல் பொறுத்தும்தான்

அழகினைப் பொறுத்து மட்டுமல்ல
அதன் பெருமை
அதனை ஆராதிப்போர் மனம் பொறுத்தும்தான்

நதியினைப் பொறுத்து மட்டுமல்ல
அதன் புனிதம்
அதுபாயும் ஸ்தலம் பொறுத்தும்தான்

கடவுளைப் பொறுத்து மட்டுமல்ல
அதன் கீர்த்தி
அது உறையும் கோவில் பொறுத்தும்தான்

................................................
...............................
..................................................

கவிதையைப் பொறுத்து மட்டுமல்ல
அதன் சிறப்பு
அதனை இரசிப்போர் தரம் பொறுத்தும்தான்

திருமங்கலமும்..ஆர்.கே நகரும்

பிரியாணிக்குச் சரியாகி
துட்டுக்கு ஓட்டு என்றாக்கி
தமிழக தேர்தல் அகராதியில்
"திருமங்கலம் ஃபார்முலா"என ஓர்
அமங்கலச் சொல்லை
அரங்கேற்றிய அசிங்கம் இன்னும்
நாறிக்கொண்டே இருக்கிறது

எத்தகைய கொடிய சாபமெனினும்
விமோட்சனம் என ஒன்று
நிச்சயம் உண்டு

எத்தகைய கொடிய நோயாயினும்
அதனைத் தீர்க்க மருந்தொன்று
நிச்சயம் உண்டு

அதற்கொரு காலச் சூழலும்
கால அவகாசமும்
நிச்சயம் வேண்டும்

அது இப்போது
ஆர்.கே நகருக்கு வாய்த்திருக்கிறது

"செய்வீர்களா..செய்வீர்களா "
என புரட்சித் தலைவி
கேட்ட கேள்விக்கு நல்ல பதிலாக

"வைத்துச் செய்ய ஒரு
நல்ல வாய்ப்பை
தேர்தல் ஆர்.கே நகர மக்களுக்கு
அழகாய்த் தந்திருக்கிறது

ஆர். கே நகர்
அரசியல் முதிர்ச்சியில்
டி.கே என்றாகுமா ?

ஆர்.கே நகர்
தரும் தீர்ப்பினில் தமிழகம்
ஓ.கே என்றாகுமா ?

திருமங்கல்ம் ஃபார்முலா எனும்
ஒரு அவச் சொல்லுக்கு
மாற்றுச் சொல்லாக

ஆர்.கே நகர்ஃபார்முலா எனும்
ஒரு மங்கலச் சொல் ஒன்று
இனிதே அரங்கேறுமா ?

கேள்விகளுக்கு
நல்ல பதில் வேண்டி

ஆர்வமுடனும்
ஆசையுடனும்
உங்களைப்போலவே
நானும்.....

Tuesday, March 28, 2017

எனவே .....

சப்தம் செய்யாதிருங்கள்

குழந்தை விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறது

பாதுகாவலனாகத்தான் இருக்கிறேன்
என்றாலும்
உரிமை கொண்டாடாது
ஒருபார்வையாளனாய்
அதன் விளையாட்டை
இரசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்

குழந்தையும்
இயல்பாய் அழகாய்
அதன் போக்கில்
அது விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறது..


இடையூறு செய்யாதிருங்கள்

கவிதைஉருப்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது

படைப்பாளியாகத்தான் இருக்கிறேன்
என்றாலும்
அதிக உரிமை கொள்ளாது
ஒருரசிகனைப்போல்
அதன் உருமாற்றத்தை
இரசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன்

கவிதையும்
மிக இயல்பாய் அழகாய்
அதன் போக்கில்
தன்னை எழுதிக் கொண்டிருக்கிறது

எனவே........

பிரம்மப்பிரயத்தனமின்றி....

காதலின்  மோகத்தில்
காதலன் மட்டுமே
காதலியை மெல்ல மெல்ல
உரச முயல்கிறான் எனக்
காதலித்தறியாதவன் கறுவ

விலகுவதுபோல் நடித்து உரசி
காதலனை உசுப்பேற்றுவதே
காதலிதான் என உணர்ந்து
அக்காட்சியைக்கண்டு இரசிக்கிறான்
காதலை ஆராதிப்பவன்

பிரசவகால உச்சத்தில்
சக்தி அனைத்தையும் திரட்டி
சிசுவினைப் புறம் தர
தாயவள்  மட்டுமே
பிரயத்தனப்படுவதாய்
மகப்பேறற்றவள் விளம்பி வைக்க

இனியும் தங்க இயலாதென
வெளிக் கிளம்பும் சிசுவின்
அதீத முயற்சியுமின்றி
சுகப்பிரசவம் சாத்தியமில்லையென
சத்தியம் செய்கிறாள்
மக்களைப் பெற்ற மகராசி

மனச்சிப்பிக்குள் துளியாய்
மகிழ்ந்து விழுந்த கரு
அற்புதக் கவிதையாய்
உருகொண்டு வெளியேற
முழுமுதற்காரணம்
கவிஞனே என வாதிடுகிறான்
ஒரு மெத்தப் படித்தப் பண்டிதன்

பூரணமடைந்த கவிதை
இனி நம் இடம் இதுஇல்லையென
வெளியேறச் செய்யும்
பிரம்மப்பிரயத்தனமின்றி
கவிபிறக்கச் சாத்தியம்
சத்தியமாய் இல்லையென்கிறான்
ஒரு கவித்துவம் புரிந்த பாமரன்  

Sunday, March 26, 2017

எழுத்து மட்டுமே எதையும் சாதித்துவிடும் எனும்....

அழுந்தக் கீறிக் காயப்படுத்தி  
கவனம் திருப்புவதில்
எனக்கு உடன்பாடில்லை

இப்படிச் செய்வதில்
கவனம் காயத்தில் தொடரவே
சாத்தியம் அதிகம்

மெல்லத் தடவிச் சுகப்படுத்தி
கவனம் கவர்வதிலும்
எனக்கு உடன்பாடில்லை

இப்படிச் செய்வதில் சுகத்தில்
இன்னும் விழிமூடவே
சாத்தியம் அதிகம்

கவனம் திருப்பக்
கையோசை எழுப்பும்
ஒரு கிராமவாசியைப் போல

கரைகடக்க முயல்பவனுக்காய்
காத்திருக்கும்
ஒரு சிறு கலம்போல

அடர்காட்டில் அலைவோனுக்கு
வழிகாட்டும்
ஒருசிறு ஒளிக்கீற்றுப் போல

அலைவோனுக்கும்
முயல்வோனுக்கும் மட்டுமே
உதவும்படியாய்

என் எண்ணமிருக்கும்படியாய்
என் எழுத்திருக்கும்படியாய்
எழுதிடவே நாளும் முயல்கிறேன்

மிகத் திண்ணமாய்.....

மாற நினைப்பவனுக்கு மட்டுமே
எழுத்து ஒரு வழிகாட்டியாய்
இருக்கச் சாத்தியம் என்பதால்

மாறியவனுக்கு மட்டுமே
எழுத்து ஒரு உரமூட்டியாய்
இருக்கச் சாத்தியம் என்பதால்

எழுத்து மட்டுமே
எதையும் சாதித்துவிடும் எனும்
மூட நம்பிக்கை இல்லை என்பதால்...

அழுந்தக் கீறிக் காயப்படுத்தி
கவனம் திருப்புவதிலும்
எனக்கு   உடன்பாடில்லை

மெல்லத் தடவிச் சுகப்படுத்தி
கவனம் கவர்வதிலும்
எனக்கு  உடன்பாடில்லை

இந்த எழுத்து..

எப்போதும்சுவாரஸ்யம் தராது
என்றும்வெகுஜன மனம் கவராது
என்ற போதிலும் ...தலைமுறையும் இடைவெளியும்

உரிமைகளின் எல்லைகள்
குறித்துச் சிந்தனைகொள்ளாது
உறவு கொண்டாடும்
ஒரு தலைமுறைக்கும்

உரிமைகளின் எல்லையிலேயே
கவனம் கொண்டு
உறவு கொள்கிற
ஒரு தலைமுறைக்கும்

இடையினில்

என்னசெய்வதென்று அறியாது
அன்றாடம்
பரிதவித்துத் திரிகிறது
பாசமும் நேசமும்....

வார்த்தைகளின் அர்த்தங்களில்
கவனம்  கொள்ளாது
ஒட்டி உறவாடும்
ஒரு தலைமுறைக்கும்

அனைத்து வார்த்தைகளுக்கும்
அர்த்தம் தேடி
அமைதி இழக்கும்
ஒரு தலைமுறைக்கும்

இடையினில்

என்னசெய்வதென்று அறியாது
அனுதினமும்
புலம்பித் திரிகிறது
உணர்வும் உறவும்...

Wednesday, March 22, 2017

அதிகாரமற்ற அதிகாரியின்.....அதிகாரபலமற்ற அதிகாரியின்
ஆ ணைக்கு அடங்காது
நமட்டுச் சிரிப்புச் சிரிக்கும்
கடை நிலை ஊழியனாய்..

வெப்பமற்ற சூரியனின்            
வெளிச்சத்திற்கு அடங்காது
பளீரெனச் சிரிக்கிறது
வெண்பனி எங்கும்...

                                                   நிலைமை இப்படியே
                                                  நிச்சயம் தொடராது
                                                 என்னும் நம்பிக்கையுடன்
                                                 மெல்ல நகர்கிறான் கதிரவன்

"அப்போது பார்க்கலாம்"
என அசட்டுத் துணிச்சலுடன்
பரவிச் சிரிக்குது
வெண்பனி எங்கும்.    

                                             ஒருவகையில்
                                             மக்களின் ஆதரவற்று
                                             பதவியில் தொடரும்
                                             அமைச்சர்கள் போலவும்

ஆடும்வரை ஆடட்டும்
தேர்தல்வரட்டும்
 பார்க்கலாம்  என நினைக்கும்
தமிழக மக்கள் போலவும்